Ohjeita kirjoittajille

Voit kirjoittaa tekstisi ihan perusfontilla, esim. Arielilla. Tekstiä ei tarvitse asemoida ja muokata erityisesti, vaan riittää kun tekstissä on otsikko ja kappaleet eriteltyinä. Taitto-ohjelma muokkaa tekstit lehteen valittuun muotoon.

Tallenna tekstisi word.doc- tai word.docx-muotoon, jotta sitä pystytään oikoluvussa muokkaamaan. Älä tallenna tiedostoa pdf-muodossa.

Lehden sivumäärän rajoittamiseksi lehteen lähetettävien juttujen enimmäismerkkimäärät välilyönteineen ovat:
– viikon mittaiset tapahtumat ja omat tarinat 4000 – 5000 merkkiä
– viikonloppuretket 3000 merkkiä
– illan tai päivän mittaiset tapahtumat 500 – 800 merkkiä

Nimeä tiedosto sen mukaan mihin lehden osioon se kuuluu, esim. toiminta, menneitä, omat tarinat, sekä lehden numero. Esimerkiksi 4.20, Loma.  Lehdestä löytyy selkeästi jokaisen otsikon alta esiteltynä sen aihepiiri (esim. Menneitä).

Jos kirjoitat tekstejä useampaan aihepiiriin, niin tallenna samaan tiedostoon vain samaan aihepiiriin kuuluvat tekstit. Nämä ohjeet koskevat myös suoraan sähköpostiin kirjoitettuja tekstejä.

Käytä toiminta- ja lomasivuille tulevien tekstien otsikoissa lehden vakiintunutta tapaa, katso mallia aikaisemmista lehdistä.

Älä ole liian kriittinen omia kirjoituksiasi kohtaan, vaan kirjoita rohkeasti kertomuksia reissuistasi, mielenkiintoisista kirjoista, jotka sivuavat retkeilyä, sekä anna vinkkejä meille muille.

Jos lähetät kuvia, lähetä alkuperäiset, mahdollisimman laadukkaat, joissa kaikki informaatio on tallella. Voit lähettää useampia kuvia, joista taittaja valitsee lehteen tulevat kuvat.