Sammandrag

Helsingin Seudun Lapinkävijät (HSL) är en förening för ”Lapplandsvänner i Helsingforsregionen”. Som Du ser av denna hemsida fungerar vi som förening främst på finska. HSL har grundats 1973 och har ca. 900 medlemmar.

Vi sysslar med olika former av friluftsliv i naturen. Vi ordnar som förening årligen några längre fjällvandringar. Vi har en timmerstuga för 10 personer och en liten ”stockgamme” (liten låg stuga) för 2-3 personer på stranden av Kukasjärvi i Kittilä, Lappland.

Största delen av verksamheten sker i Helsingforsregionen och i södra Finland. Vi har en stuga med bra bastu i Esbo intill Noux nationalpark. Stugan ligger ca 1 km från närmaste väg mitt inne i ett friluftsområde. Denna stuga (klicka Karjakaivo) är en utmärkt utgångspunkt för mångsidig verksamhet. Stugan och bastun kräver även mycket underhållsarbete. Ett ganska stort jobb är att årligen skaffa fram ca. 20 kubikmeter brännved.

Vi ordnar årligen två weekendutflykter som bl.a. gör det möjligt för nybörjare att ”smaka” på ryggsäckliv. Vi ordnar även kortare dagsutflykter till fots, på skidor (bla månskensutfärd), på snöskor osv. Vi hyr ut utrustning till medlemmar och icke-medlemmar. Vi ordnar under vintermånaderna temakvällar, ofta berättar någon om sina resor nära och fjärran, med bilder. Vi har även kurser om fjällvandring och uteliv, i orientering, första hjälp osv.

Vi har en egen tidning ”Lapinkävijä” som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen innehåller föreningens planerade verksamhet för de närmaste månaderna.

De som aktivt deltar i verksamheten finner likasinnade nya vänner och kamrater, får information och kommer in i uteliv i olika former.

Om du vill veta mera eller fråga något, skicka en epost till oss.