Sarvekas-nimityskirja

Arvokkaasta työpanoksestasi Lapinkävijöiden paliskunnan nupopäiden asiain edistämiseksi korkein valiokunta on suuressa viisaudessaan päättänyt nimittää Sinut, N.N., paliskunnan sarvekkaaksi. Sarvekkaaksi kutsuminen osoittaa Sinun olevan Valioyksilön, joten uskomme Sinun jatkossakin kantavan sarvesi kunnialla.

Olkoot seidat suosiollisia tämän sarven haltijalle.