SIIRRETTY! Retkisuunnistuskurssin maasto-osuus

KURSSI SIIRRETTY MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN KORONATILANTEEN TAKIA!

Kts. retkisuunnistuskurssi 23.4.

Teoriaillan opit siirretään käytännön taidoiksi sunnuntain kokopäiväretkellä, jonka paikka ja aika ilmoitetaan kurssin osanottajille teoriaillassa.