Toimikunnat

Helsingin Seudun Lapinkävijöissä on viisi toimikuntaa. Kuka tahansa voi liittyä toimikunnan jäseneksi, jos haluaa osallistua toiminnan järjestämiseen ja saada ohjelmaan itseä kiinnostavia asioita ja tapahtumia. Vetäjä kutsuu toimikunnan koolle suunnittelupalavereihin ja syksyn yhteispalaverissa sorvataan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

Muiltakin kuin toimikuntien jäseniltä toivotaan hyviä toimintavinkkejä ja apua vaikkapa yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunta järjestää koulutustilaisuuksia, joiden laajaan aihepiiriin sisältyvät luonto ja luonnonilmiöt, Lappi ja sen omaleimaiset kulttuurit sekä retkeilytiedot ja -taidot. Varsinkin turvallisuutta lisäävä koulutus on tärkeää.

Koulutustoimikunnan kuvaus

Vetäjä Saara Loiste, koulutustk(at)lapinkavijat.fi, jäsenet Risto Heinänen, Raija Hentman, Erkki Holopainen, Joanna Kurki, Leena Storgårds

Ohjelmatoimikunta

Ohjelmatoimikunnan vastuulla ovat yhdistyksen juhlat, kerhoiltojen ohjelmat ja kahvitarjoilut sekä yleisötilaisuudet.

Ohjelmatoimikunnan kuvaus

Vetäjä Marina Koskelainen, ohjelmatk(at)lapinkavijat.fi, jäsenet Annu Koistinen, Marja Luhtala, Esko Pesonen, Ritva Puranen, Taina Tervahartiala, Ilona Vaara, Leena Vapaamies-Nyberg

Talkootoimikunta

Talkootoimikunnan tehtävä on organisoida talkoot siten, että työt tehdään tehokkaasti. Suurin työllistäjä on Karjakaivon tukikohta, jonka puuhuolto ja rakennusten ylläpito ovat jäsenistön, toimikunnan ja Karjakaivon isännän aktiivisuuden varassa.

Lapin tukikohtamme Kittilän Kukasjärvellä on pääasiassa isäntien vastuulla, mutta jäsenistö osallistuu Kukasjärven ylläpitoon kesällä järjestettävällä talkooviikolla.

Talkootoimikunnan kuvaus

Vetäjä Kaisa Peuramäki, talkootk(at)lapinkavijat.fi, jäsenet Aino Auvinen, Mikko Kanerva, Sulo Laakso, Auli Martin, Antti Pasanen

Tiedotustoimikunta

Toimikunnan tärkein tehtävä on koota neljästi vuodessa ilmestyvä Lapinkävijä-lehti. Yhdistyksen nettisivujen, Facebook-ryhmän ja Instagram-tilin ylläpitoon osallistuu toimikunnan lisäksi myös muuta jäsenistöä.

Vetäjä Soile Taskinen, tiedotustk(at)lapinkavijat.fi, jäsenet Reijo Blomberg, Raija Hentman, Sakari Palo, Risto Uljas

Ulkoilutoimikunta

Ulkoilutoimikunta järjestää ilta- ja päiväretkiä, viikonlopputapahtumia, 
päiväretkiviikkoja sekä pidempiä vaelluksia. Toimikuntaan liittyvän ei tarvitse olla heti valmis retkien vetäjäksi, sen voi päättää myöhemmin.

Ulkoilutoimikunnan kuvaus

Vetäjä Juha Karsikas, ulkoilutk(at)lapinkavijat.fi, jäsenet Sari Haarala, Markus Pyhälä, Taina Ronkainen, Sari Vikström-Kivioja