Toimikunnat

Helsingin Seudun Lapinkävijöissä on viisi toimikuntaa. Kuka tahansa voi liittyä toimikunnan jäseneksi, jos haluaa osallistua toiminnan järjestämiseen ja saada ohjelmaan itseä kiinnostavia asioita ja tapahtumia. Vetäjä kutsuu toimikunnan koolle suunnittelupalavereihin ja syksyn yhteispalaverissa sorvataan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

Muiltakin kuin toimikuntien jäseniltä toivotaan hyviä toimintavinkkejä ja apua vaikkapa yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunta järjestää koulutustilaisuuksia, joiden laajaan aihepiiriin sisältyvät luonto ja luonnonilmiöt, Lappi ja sen omaleimaiset kulttuurit sekä retkeilytiedot ja -taidot. Varsinkin turvallisuutta lisäävä koulutus on tärkeää.

Koulutustoimikunnan kuvaus

Ei vetäjää, jäsenet Patrick Blomster, Risto Heinänen, Raija Hentman, Erkki Holopainen, Mirja Hämäläinen, Saara Loiste, Markus Suontama

Ohjelmatoimikunta

Ohjelmatoimikunnan vastuulla ovat yhdistyksen juhlat, kerhoiltojen ohjelmat ja kahvitarjoilut sekä yleisötilaisuudet.

Ohjelmatoimikunnan kuvaus

Vetäjä Taina Tervahartiala, ohjelmatk(at)lapinkavijat.fi, jäsenet Aino Auvinen, Annu Koistinen, Tarja Mustonen, Esko Pesonen, Ritva Puranen, Ilona Vaara, Leena Vapaamies-Nyberg

Talkootoimikunta

Talkootoimikunnan tehtävä on organisoida talkoot siten, että työt tehdään tehokkaasti. Suurin työllistäjä on Karjakaivon tukikohta, jonka puuhuolto ja rakennusten ylläpito ovat jäsenistön, toimikunnan ja Karjakaivon isännän aktiivisuuden varassa.

Lapin tukikohtamme Kittilän Kukasjärvellä on pääasiassa isännän vastuulla, mutta jäsenistö osallistuu Kukasjärven ylläpitoon kesällä järjestettävällä talkooviikolla.

Talkootoimikunnan kuvaus

Vetäjä = talkoopäällikkö Jukka Nieminen, talkootk(at)lapinkavijat.fi, varatalkoopäälliköt Vesa Brandt, Antti Pasanen, Harry Tauro, jäsenet Aino Auvinen, Kimmo Lehtinen

Tiedotustoimikunta

Toimikunnan tärkein tehtävä on koota neljästi vuodessa ilmestyvä Lapinkävijä-lehti. Yhdistyksen nettisivujen, Facebook-ryhmän, Instagram-tilin ja YouTube-kanavan ylläpitoon osallistuu toimikunnan lisäksi myös muuta jäsenistöä.

Vetäjä = vastaava toimittaja Soile Taskinen, tiedotustk(at)lapinkavijat.fi, jäsenet Reijo Blomberg, Raija Hentman, Sakari Palo, Risto Uljas

Ulkoilutoimikunta

Ulkoilutoimikunta järjestää ilta- ja päiväretkiä, viikonlopputapahtumia, 
päiväretkiviikkoja sekä pidempiä vaelluksia. Toimikuntaan liittyvän ei tarvitse olla heti valmis retkien vetäjäksi, sen voi päättää myöhemmin.

Ulkoilutoimikunnan kuvaus

Vetäjä Juha Karsikas, ulkoilutk(at)lapinkavijat.fi, jäsenet Maria Gustafsson, Sari Haarala, Terhi Pihlajamaa, Markus Pyhälä, Taina Ronkainen