Toimintaperiaate

Helsingin Seudun Lapinkävijöiden toiminta perustuu vapaaehtois- ja talkootyölle.

Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa yleisistä toimintaperiaatteista päättäminen, yhdistyksen budjetin ja toimintasuunnitelman laatiminen sekä muu kevät- ja syyskokouksen valmistelu.

Hallitus ottaa ja erottaa tarvittavat toimihenkilöt, päättää heille maksettavista korvauksista sekä heidän muista työehdoistaan ja toimintaohjeistaan.

Toimikunnat vastaavat toiminnan suunnittelusta sekä tapahtumien käytännön järjestelyistä ja toteuttamisesta.

Toimintaperiaate ja kulukorvaukset